PENTHOUSE GEM RIVERSIDE

MẶT BẰNG TỔNG THỂ PENTHOUSE

Duplex Villa, Duplex Villa Gem Riverside, Duplex Villa quận 2, căn hộ Duplex Villa, Duplex Villa đất xanh, căn hộ Duplex villa Đất Xanh, Căn hộ Duplex Villa Gem Riverside,

Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse

MẶT BẰNG TẦNG DUPLEX PENTHOUSE

 • Penthouse Gem Riverside là căn hộ 2 tầng được thiết kế trên đỉnh mỗi Block của dự án. Vị thế tuyệt đẹp cho góc view toàn cảnh bao trọn vẻ đẹp lung linh của quận 2. 
 • Khách hàng sống tại căn hộ Penthouse sẽ cảm nhận vượng khí sinh tài được thể hiện rõ ràng qua hơi thở của dòng sông uốn lượn và các hoạt động nhộn nhịp nội khu như hồ bơi, công viên cây xanh, khu vui chơi thiếu nhi… sẽ được thu nhỏ khi ngắm nhìn qua không gian sống quá đẳng cấp từ trên cao,
 • Do được thiết kế 2 tầng nên được gọi là Duplex và toàn dự án chỉ có duy nhất 96 căn, chia ra 12 tháp trong đó mỗi tháp chỉ có 8 căn.
 • Xem thêm: Duplex Villa Gem Riverside
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse

THÁP 1,2,3,8,9

Duplex Villa, Duplex Villa Gem Riverside, Duplex Villa quận 2, căn hộ Duplex Villa, Duplex Villa đất xanh, căn hộ Duplex villa Đất Xanh, Căn hộ Duplex Villa Gem Riverside,
Số lượng Penthouse/Tháp 8
Diện tích lớn 3 – 4 PN 107m2
118m2
125m2
132m2
143m2
146m2
151m2
Tư vấn Chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse

THÁP 4,5,6,7,10,11,12

Duplex Villa, Duplex Villa Gem Riverside, Duplex Villa quận 2, căn hộ Duplex Villa, Duplex Villa đất xanh, căn hộ Duplex villa Đất Xanh, Căn hộ Duplex Villa Gem Riverside,
Số lượng Penthouse/Tháp 8
Diện tích lớn 3 – 4 PN 107m2
118m2
125m2
132m2
143m2
146m2
151m2
Tư vấn Chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE 107.78M2

 • Khả năng bố trí 3 phòng ngủ.
 • căn số 1 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 8 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 43.89
5. Phòng ngủ 1 11.06
6. Vệ sinh 1 4.13
7. Sân phơi 3.12
8. Sân vườn 9.47
9. Thanh hang lang SHC 13.04
10. Phòng ngủ 2 9.56
11. Phòng ngủ 3 15.20
12. Vệ sinh 2 4.07
13. Vệ sinh 3 3.71
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE 118.96M2

 • Khả năng bố trí 3 phòng ngủ.
 • căn số 3 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 6 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 35.35
5. Phòng ngủ 1 17.05
6. Vệ sinh 1 3.90
7. Sân phơi 2.64
8. Sân vườn 22.80
9. Kho 5.08
10. Phòng ngủ 2 11.21
11. Phòng ngủ 3 14.25
12. Vệ sinh 2 3.90
13. Vệ sinh 3 4.76
14. Thanh hành lang SHC 20.82
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE 125.08M2

 • Khả năng bố trí 3 phòng ngủ.
 • căn số 7 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 2 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 43.44
5. Phòng ngủ 1 11.59
6. Vệ sinh 1 4.92
7. Sân phơi 2.64
8. Sân vườn 23.88
9. Kho 5.36
10. Phòng ngủ 2 11.21
11. Phòng ngủ 3 16.75
12. Vệ sinh 2 4.85
13. Vệ sinh 3 3.51
14. Thanh hành lang SHC 20.81
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE 132.66M2

 • Khả năng bố trí 4 phòng ngủ.
 • căn số 2 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 7 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 45.33
5. Phòng ngủ 1 12.13
6. Vệ sinh 1 3.98
7. Sân phơi 3.20
8a. Lô gia 3.40
8b. Sân vườn 10.1
9. Kho 3.30
10. Phòng ngủ 2 11.46
11. Phòng ngủ 3 9.50
12. Phòng ngủ 4 15.19
13. Vệ sinh 2 3.92
14. Vệ sinh 3 4.05
15. Thanh hành lang SHC 17.2
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE 143.39M2

 • Khả năng bố trí 4 phòng ngủ.
 • căn số 4 & căn số 8 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 1 & căn số 5 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 54.18
5. Phòng ngủ 1 11.41
6. Vệ sinh 1 4.17
7. Sân phơi 3.57
8a. Lô gia 4.04
8b. Sân vườn 17.88
9. Thanh hành lang SHC 21.65
10. Phòng ngủ 2 11.69
11. Phòng ngủ 3 9.58
12. Phòng ngủ 4 14.88
13. Vệ sinh 2 4.05
14. Vệ sinh 3 4.17
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE146.17M2

 • Khả năng bố trí 4 phòng ngủ.
 • căn số 6 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 3 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 49.61
5. Phòng ngủ 1 16.89
6. Vệ sinh 1 3.84
7. Sân phơi 6.75
8a. Lô gia 3
8b. Sân vườn 16.89
9. Thanh hành lang SHC 3.30
10. Phòng ngủ 2 9.72
11. Phòng ngủ 3 13.20
12. Phòng ngủ 4 13.82
13. Vệ sinh 2 3.84
14. Vệ sinh 3 3.94
15. Kho 3.15
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

DUPLEX PENTHOUSE151.19M2

 • Khả năng bố trí 4 phòng ngủ.
 • căn số 5 – Tháp 1, 2, 3, 8, 9
 • căn số 4 – Tháp 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Penthouse, Penthouse Gem Riverside, Penthouse quận 2, căn hộ Penthouse, Penthouse Đất Xanh, Căn hộ Penthouse Gem Riverside, căn hộ Penthouse Đất Xanh, Penthouse An Phú, Duplex Penthouse
KHU VỰC DIỆN TÍCH (m2)
1. Lối vào + 2. Bếp + 3. Bàn ăn + 4. P.Khách 57.67
5. Phòng ngủ 1 11.54
6. Vệ sinh 1 3.90
7. Sân phơi 4.19
8. Sân vườn 12.48
9. Phòng đọc sách 5.18
10. Phòng ngủ 2 12.45
11. Phòng ngủ 3 18.37
12. Vệ sinh 2 3.73
13. Vệ sinh 3 3.90
14. Sinh hoạt chung 13.35
15. Thanh hành lang 13.27
16. Lô gia 3.73
Tư vấn chủ đầu tư 097.3333.683 (Zalo/Viber/Whatsapp)

LIÊN HỆ PKD ĐẤT XANH

Khu căn hộ Gem Riverside đã công bố giá bán, quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp tập đoàn Đất Xanh, đặt câu hỏi cho chúng tôi ở phần thảo luận hay để lại thông tin ở mục đăng ký. Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách trong 10 phút.

Làm việc với Chủ Đầu Tư để có báo giá gốc và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp nhất.

ĐẤT XANH GROUP

27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, HCM
CSKH: 097.3333.683
https://www.datxanh.group

DỰ ÁN GEM RIVERSIDE

Song Hành, An Phú, Thủ Đức, Tp.HCM
 Hotline: 097.3333.683
https://gemriversidedatxanh.net

GemRiverside, GemRiverside quận 2, GemRiverside đất xanh, căn hộ GemRiverside, chung cư GemRiverside, dự án GemRiverside, Gem Riverside, Gem Riverside quận 2, Gem Riverside đất xanh, căn hộ Gem Riverside, chung cư Gem Riverside, dự án Gem Riverside, GemRiverside quan 2, GemRiverside dat xanh, can ho GemRiverside, chung cu GemRiverside, du an GemRiverside, Gem Riverside quan 2, can ho Gem Riverside, chung cu Gem Riverside, du an Gem Riverside, GemRiverside Song Hành Cao Tốc, GemRiverside Nguyễn Duy Trinh, căn hộ GemRiverside quận 2, căn hộ GemRiverside đất xanh, chung cư GemRiverside quận 2, chung cư GemRiverside đất xanh, dự án GemRiverside quận 2, dự án GemRiverside đất xanh, dự án căn hộ GemRiverside, dự án chung cư GemRiverside, căn hộ dự án GemRiverside, căn hộ chung cư GemRiverside, GemRiverside Đất Xanh Quận 2, Gem Riverside Song Hành Cao Tốc, Gem Riverside Nguyễn Duy Trinh, căn hộ Gem Riverside quận 2, căn hộ Gem Riverside đất xanh, chung cư Gem Riverside quận 2, chung cư Gem Riverside đất xanh, dự án Gem Riverside quận 2, dự án Gem Riverside đất xanh, dự án căn hộ Gem Riverside, dự án chung cư Gem Riverside, căn hộ dự án Gem Riverside, căn hộ chung cư Gem Riverside, Gem Riverside Đất Xanh Quận 2, GemRiverside Song hanh cao toc, GemRiverside Nguyen Duy Trinh, can ho GemRiverside quan 2, can ho GemRiverside dat xanh, chung cu GemRiverside quan 2, chung cu GemRiverside dat xanh, du an GemRiverside quan 2, du an GemRiverside dat xanh, du an can ho GemRiverside, du an chung cu GemRiverside, can ho du an GemRiverside, can ho chung cu GemRiverside, GemRiverside Dat Xanh Quan 2, Gem Riverside Song hanh cao toc, Gem Riverside Nguyen Duy Trinh, can ho Gem Riverside quan 2, can ho Gem Riverside dat xanh, chung cu Gem Riverside quan 2, chung cu Gem Riverside dat xanh, du an Gem Riverside quan 2, du an Gem Riverside dat xanh, du an can ho Gem Riverside, du an chung cu Gem Riverside, can ho du an Gem Riverside, can ho chung cu Gem Riverside, GemRiverside Dat Xanh Quan 2, nhà mẫu GemRiverside, bảng giá GemRiverside, vị trí GemRiverside, tiện ích GemRiverside, thanh toán GemRiverside, liên hệ GemRiverside, nhà mẫu Gem Riverside, bảng giá Gem Riverside, vị trí Gem Riverside, tiện ích Gem Riverside, thanh toán Gem Riverside, liên hệ Gem Riverside, Shophouse Gem Riverside, Duplex Gem Riverside, Penthouse Gem Riverside, căn hộ 2 phòng ngủ Gem Riverside, căn hộ 3 phòng ngủ Gem Riverside, Pháp lý Gem Riverside, bang gia GemRiverside, vi tri GemRiverside, tien ich GemRiverside, thanh toan GemRiverside, lien he GemRiverside, nha mau GemRiverside, bang gia Gem Riverside, vi tri Gem Riverside, tien ich Gem Riverside, thanh toan Gem Riverside, lien he Gem Riverside, can ho 2 phong ngu Gem Riverside, can ho 3 phong ngu Gem Riverside, phap ly Gem Riverside, Song Hành Cao Tốc, căn hộ quận 2, căn hộ Đất Xanh, chung cư Đất Xanh, căn hộ view sông, chung cư quận 2, dự án quận 2, dự án đất xanh, chủ đầu tư, chủ đầu tư đất xanh, đất xanh quận 2, căn hộ Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Duy Trinh quận 2, Song hanh cao toc, can ho quan 2, can ho Dat Xanh, Chung cu Dat Xanh, Can ho view song, chung cu quan 2, du an quan 2, du an Dat Xanh, chu dau tu, chu dau tu Dat Xanh, Dat Xanh quan 2, can ho Nguyen Duy Trinh, Nguyen Duy Trinh Quan 2  Bạn quan tâm căn hộ

  You're looking for: